איך לנהל באופן יעיל ומושכל את משאבי בית הספר?

חלק מרכזי במעבר לניהול עצמי הוא מתן האפשרות לבתי הספר לתכנן ולנהל בעצמם את אופן השימוש במשאבים העומדים לרשותם. כך יכולים בתי הספר להשתמש במשאבים כדי לקדם את היעדים שלהם, בצורה יעילה וממוקדת.

איך לנהל באופן יעיל ומושכל את משאבי בית הספר?

הנה מספר דגשים שכדאי להכיר, על מנת לנהל נכון את אופן השימוש במשאבי בית הספר: 

 

גיבוש תמונה מלאה של כלל המשאבים 

לרשות בתי הספר עומדים מגוון משאבים, מסוגים שונים, שלא תמיד מנוצלים בצורה יעילה. לכן חשוב, בשלב ראשון, לאתר את כלל המשאבים העומדים לרשות בית הספר: כוח אדם מינהלי ופדגוגי, שעות הוראה פרונטאליות ופרטניות, שעות צוות לפיתוח והדרכה, תקציב "סל תלמיד" ועוד. כך יכול בית הספר לתכנן באופן מושכל את השימוש במשאבים.

 

שימוש במשאבים לאור יעדי בית הספר 

כאשר מתכננים את אופן השימוש במשאבי בית הספר, לפני פתיחת שנת הלימודים, חשוב להתייחס לסדרי העדיפויות, הצרכים והיעדים של בית הספר, ולבנות תקציב מאוזן בהתאם למשאבים הקיימים. חשוב ללמוד מלקחי העבר על אופן ניצול המשאבים ועלויות התפעול השונות, ולשמור יתרות תקציביות למיזמים ארוכי טווח.

 

חושבים חסכוני ויעיל

כדי להשתמש בצורה יעילה במשאבי בית הספר, חשוב לעשות חשבון של עלות מול תועלת – האם המשאבים שמושקעים בכל פרוייקט שווים את התוצאה המתקבלת. כדאי לתכנן פעולות יזומות לחיסכון במשאבים, לעשות שימוש נוסף ולמחזר משאבים קיימים, ולחסוך בהוצאות תפעול לטובת הוצאות חינוכיות.

 

מעקב ובקרה של השימוש במשאבים

חשוב לבצע הליכים סדורים של מעקב ובקרה על אופן השימוש במשאבים. בין יתר המנגנונים קיים גם מאגר מידע כספי לבתי הספר בניהול עצמי, שבאמצעותו בתי הספר והרשויות המקומיות יכולים לצפות בדו"חות כספיים בממשק אינטרנטי. שימוש קבוע ומושכל בדו"חות הביצוע ובדו"חות הכספיים של בית הספר יאפשר לבצע התאמות ולקבל החלטות על אופן השימוש במשאבים, תוך כדי שנת הלימודים, וללמוד כיצד להתייעל לקראת השנים הבאות. 

 

גיוס משאבים והגדלת הכנסות

כדאי לקחת יוזמה ולהשקיע מחשבה על דרכים להגדלת התקציב והרחבת משאבי בית הספר. ניתן ליזום שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה, ולחפש הזדמנויות לייצר הכנסות נוספות.

 

לקריאה נוספת:

משרד החינוך (2017). חוזר מנכ"ל 'מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי: עקרונות המדיניות ומודל היישום', אתר משרד החינוך, מאגר חוזרי מנכ"ל. https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=47

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים