מסבירים ולומדים: איך נראית בפועל הוראה מפורשת וישירה?

דווקא בעידן בו ניתן דגש מיוחד על פיתוח למידה עצמאית והעברת האחריות על הלמידה לתלמידים, יש לזכור את חשיבות ההנחייה של המורים. הוראה מפורשת וישירה היא גישה פדגוגית המבוססת על ההבנה שהסבר ברור ובהיר של המורים הוא תנאי להצלחת הלמידה של התלמידים.  

מסבירים ולומדים: איך נראית בפועל הוראה מפורשת וישירה?

גישה רווחות בקרב אנשי חינוך, המכונה לפעמים 'פדגוגיה נסתרת', היא שהוראה צריכה להיות עקיפה, כזו שמשאירה לתלמידים מקום נרחב לפרשנות והבנה עצמית. הדגש שניתן בשנים האחרונות על למידה משמעותית, גרם להתקבעות תפיסה מוטעית לפיה אין לתת למורים מקום מרכזי בתהליך הלמידה. הגישה של 'הוראה מפורשת וישירה' מציגה עמדה שונה.

הוראה מפורשת וישירה היא גישה פדגוגית המתבססת על ההנחה שהדרך הטובה ביותר להנגיש את תכני הלמידה לתלמידים היא על ידי הסבר ברור וישיר, הדגמה מוחשית וארגון נהיר ומסודר של הרעיונות, המושגים והמיומנויות הנלמדות.

פרקטיקת ההוראה מנסה להבהיר לתלמידים מהי הדרך הנדרשת להצלחה. תלמידים שמבינים בדיוק מה עליהם ללמוד, למה לא הצליחו במבחן, או איך קשור החומר במבחן לחומר שנלמד בכיתה – ילמדו בצורה טובה יותר.

הוראה מפורשת וישירה נותנת נקודת פתיחה שוויונית לכלל התלמידים, גם לאלו שמסיבות חברתיות, תרבותיות או קוגניטיביות, עשויים להתקשות בביצוע משימות הלמידה מבלי שהדברים יוצגו בפניהם באופן ברור ובהיר.

מחקר גדול של ג'ון האטי שבחן את האפקטיביות של שיטות הוראה שונות, מצא שהוראה ישירה אפקטיבית יותר מלמידת חקר או מלמידה מבוססת פרויקטים. מחקרים רבים מצאו שבלמידה בקבוצות שאינה מלווה בהוראה ישירה של המורים, מבזבזים התלמידים זמן רב בלי ללמוד, בגלל חוסר הבנה של משימת הלמידה.

הוראה מפורשת מונעת מהתלמידים את משחקי הניחוש של "למה בדיוק התכוון המורה?". במקום להשקיע אנרגיה ומאמץ קוגניטיבי בהבנת המשימה, התלמידים מתרכזים בלמידה עצמה. 

איך זה נראה בפועל?

  • הצגה מפורשת של מטרות הלמידה, דרכי ההוראה ומבנה השיעור
  • הדגמה מוחשית של המיומנויות שנלמדות בשיעור
  • תרגול עצמי של התלמידים בהנחיית המורים
  • סיכום ברור בסוף השיעור של עיקרי הדברים שנלמדו 
  • שימוש במחוון וקביעת קריטריונים ברורים בהערכת ביצועי התלמידים
  • קיום משוב לבדיקת הבנת המשימה והביצוע

חשוב להדגיש: הוראה מפורשת וישירה אין משמעותה החזק מושכות השיעור אצל המורה באופן בלעדי. הכוונה היא שגם כאשר מבצעים תרגול ולמידה עצמית של התלמידים, צריך לתת הנחיות ברורות, להסביר לתלמידים מה בדיוק הם מתרגלים, ומה המיקום של התרגול בתוך רצף השיעור.

הוראה מפורשת וישירה אינה עומדת לבדה כפרקטיקה בלעדית, והיא תמיד תצטרף לפרקטיקות אחרות. היא אמנם מתמקדת במורים, ונותנת להם את הבמה להסביר ולהנגיש את הלמידה, אבל בסופו של דבר המטרה שלה היא להפעיל את התלמידים, ולהוביל אותם ללמידה משמעותית יותר.

 

לקריאה נוספת:

שושני, נ' (2013). השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה. תוכנית רוטשילד-וייצמן. http://www.weizmann.ac.il/ScienceTeaching/Yarden/sites/ScienceTeaching.Yarden/files/uploads/nurit_shoshani.pdf

הרפז, י' (2013). "אני בכלל לא בטוח שיש דבר כזה הוראה פרונטלית", הד החינוך, אפריל 2013 , פ"ז , 05, עמ' 47-42. https://yoramharpaz.com/publications/interviews/2013_04a

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים