איך נשתמש במעגל הלמידה ההתנסותית בבית הספר?

למידה היא לא רק העברת ידע מהמורים אל התלמידים, אלא תוצר של התנסות ועיבוד של התלמידים עצמם. במילים אחרות: הלמידה בבית הספר לא יכולה להתבסס עוד רק על הרצאות של מורים ושינון של ידע. 

'מעגל הלמידה ההתנסותית', שפותח על ידי דיוייד קולב, חוקר חינוך אמריקאי, מציע שיטה ישימה להפיכת הלמידה לפעילה, משמעותית ואפקטיבית יותר.

איך נשתמש במעגל הלמידה ההתנסותית בבית הספר?

מעגל הלמידה ההתנסותית מתבסס על תיאוריות של חוקרים שונים כמו פיאז'ה, דיואי ולוין, שדיברו על הצורך להפגיש את הלומדים באופן ישיר וחוויתי עם תופעה משמעותית, אשר תגרום להם להתבונן, לחקור ולחפש את הידע והעקרונות העומדים מאחורי התופעה. 

המעגל כולל ארבעה שלבים:

  1. התנסות: התלמידים מתנסים בחוויה משמעותית בעלת תוכן לימודי.
  2. התבוננות: התלמידים מתבוננים באופן רפלקטיבי על החוויה בה התנסו ובוחנים אותה.
  3. הבנייה: על בסיס ההתבוננות, מנסחים התלמידים את התפיסות והעקרונות המנחים, העומדים בבסיס החוויה בה התנסו.
  4. יישום: התלמידים מיישמים את העקרונות אותם ניסחו בשלב הקודם בהקשר אחר.

כדאי להוסיף לתהליך המעגלי שלב נוסף של סגירה וסיכום, לתאר לתלמידים את תהליך הלמידה אותו עברו ולהמשיג אותו לתלמידים. כך יוכלו התלמידים להתבונן שוב, במבט-על, על תהליך הלמידה, להבין אותו טוב יותר ואולי גם לצאת עם תובנות נוספות על הנושא הנלמד.

היתרון הבולט של מודל זה הוא שלא מדובר רק בלמידה פעילה או חוויתית אלא במעגל שיש בו מבנה שלם ומלא של למידה היקפית, המביא את התלמידים להתנסות, לנתח, להמשיג וליישם – כלומר לתרגל מיומנויות למידה שונות ומורכבות.

הנה מספר דוגמאות לאופן שבו ניתן ליישם זאת בכיתה:

בשיעור ביולוגיה, העוסק בהבדלים בין משפחות בעלי החיים השונות, התלמידים יכולים לערוך תצפית (התנסות) על ציפורים בחצר בית הספר (או באמצעות סרטוני וידאו), ולרשום את איברי הגוף שלהם. לאחר מכן, התלמידים יתבוננו במידע שאספו (התבוננות), ישוו בין סוגי הציפורים השונות ויצרו רשימה של מאפיינים מרכזיים של מבנה הגוף של משפחת העופות (הבנייה). בשלב הבא, יערכו התלמידים תצפית על יונקים בחצר בית הספר (או באמצעות סרטוני וידאו), ויצביעו על ההבדלים ביניהם ובין מאפייני העופות שניסחו קודם לכן (יישום).  

שיעור בהיסטוריה יכול להפתח בצפייה בסרט על צרפת בימי המהפכה הצרפתית, איסוף מידע מהסרט על החיים באותה תקופה, וניסוח של עיקרי השינויים שהובילה המהפכה, כפי שעלה מהסרט. בשלב הבא יכולים התלמידים להשוות את המסקנות אליהם הגיעו לטקסטים שכתבו הוגים צרפתיים בני אותה תקופה, ולעמוד על ההבדלים בין האידיאולוגיה לבין היישום שלה בפועל, כפי שבא לידי ביטוי בסרט.  

גם בשיעורי כישורי חיים אפשר להשתמש במעגל דומה: לפתוח בגירוי חוויתי (סרט, דילמה, דיון קבוצתי), לקיים שיח על החוויה ולהמשיג אותה, ואז לחשוב כיצד ניתן ליישם את השיח הרגשי והלמידה הקוגניטיבית שנעשתה בכיתה בסיטואציות אחרות בחיים.

 

אם אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו יהיו פעילים בכיתה, יחוו למידה משמעותית, ויקחו איתם את התובנות שעולות במהלך הלמידה גם אל החיים שמחוץ לכיתה, כדאי לנו לעשות שימוש במעגל הלמידה ההתנסותית בתכנון ההוראה בבית הספר.   

 

לקריאה נוספת:

דרסלר, מ' (2013). מעגל הלמידה ההתנסותית של קולב. אאוריקה גיליון 36, https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5069

מורדו, א' (2019). מס"ע להשבחת ניהול ההוראה בבתי הספר במרום. ירושלים: משרד החינוך, המנהל הפדגוגי.

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים