בית ספר כארגון לומד

המעבר לניהול עצמי כולל מספר תהליכי עומק, ואחד מהם הוא הפיכת בית הספר לארגון לומד. לקיחת אחריות על קידום בית הספר מחייבת השקעה בלמידה מתמשכת ופיתוח מקצועי של כלל צוות בית הספר.

בית ספר כארגון לומד

המשמעות של הפיכת בית הספר לארגון לומד היא יצירת תשתיות להתפתחות מקצועית, טיפוח תרבות של למידה מתמדת, חתירה להתקדמות והתמקצעות, והשקעה בלמידה והתפתחות ארגונית. מגמה זו היא חלק מפיתוח תפיסת מיקוד שליטה פנימי, המאמינה ביכולתו של בית הספר לקחת את גורלו בידיו, לקדם בעצמו את המטרות של בית הספר, להתפתח ולהשתפר. 

הנה מספר דרכים בהם ניתן לממש את העיקרון הזה, ולהפוך את בית הספר לארגון לומד:

  • הקמת קהילה לומדת בית ספרית: ניתן להפעיל בתוך בית הספר קהילה לומדת של צוות המורים. במסגרת הקהילה ידונו המורים באופן שיתופי בעבודתם, ינתחו ייצוגים שונים של דרכי ההוראה, ויבחנו כיוונים חדשים לשיפור ההוראה והלמידה בבית הספר. קהילה לומדת בית ספרית תסייע בפיתוח הידע המקצועי של הצוות על בסיס ההתנסות שלהם בשטח, ותקדם את עבודת ההוראה בבית הספר.
  • קיום השתלמויות מקצועיות בהתאם לצרכי בית הספר: ניתן לבנות את ההשתלמויות הבית ספריות בהתאם לצרכי בית הספר, ולעסוק בהם בתחומים המקצועיים אותם רוצים לקדם. בתי הספר מקבלים תקציב פיתוח מקצועי בית ספרי, המאפשר להם לגייס גורמים מקצועיים שונים לצורך קיום ההשתלמויות. 
  • הקמת מערך תמיכה, חונכות וליווי למורים: ניתן להפנות משאבים לתמיכה במורים הזקוקים למענה מיוחד וליווי מקצועי. ניתן להשתמש במשאבים פנימיים, כמו אנשי צוות המתמחים בתחום מסויים, או להעזר במשאבים חיצוניים כמו מומחי תוכן או יועצים ארגוניים.
  • טיפוח סביבות למידה: מומלץ להפנות משאבים לטיפוח תנאים מתאימים ללמידה מקצועית של צוות בית הספר, כמו עמדות עבודה אישיות, עמדות מחשב ועוד.

 

 

לקריאה נוספת:

משרד החינוך (2017). חוזר מנכ"ל 'מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי: עקרונות המדיניות ומודל היישום', אתר משרד החינוך, מאגר חוזרי מנכ"ל. https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=47

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים