דגשים להעסקת כוח אדם בבית הספר

כוח האדם בבית הספר הוא המשאב החשוב ביותר בידי הנהלת בית הספר. הצוות הוא זה שמוביל בפועל את בית הספר להשגת יעדיו, וככל שהוא יהיה מקצועי, מגובש ובעל מוטיבציה להשקיע בעבודתו כך יפרח בית הספר וישגשג.

דגשים להעסקת כוח אדם בבית הספר

לכן חשוב להכיר את דרכי ההעסקה של עובדי בית הספר, לעמוד על ההבדלים בין סוגי העובדים השונים, ולפעול על פי ההנחיות. כך נמנע אי סדירויות וחוסר נעימות, נשמור על זכויות העובדים ונעניק להם את הביטחון והשקט לעבוד ולקדם את בית ספר. 

עם המעבר לניהול עצמי, הוגדרו מספר עקרונות ודגשים מרכזיים לניהול כוח האדם בבית הספר:

  • עובדי הוראה מועסקים במוסדות חינוך רשמיים על ידי המדינה בלבד, ובהתאם לשיבוץ שאושר על ידי משרד החינוך. אסורה העסקת עובדי הוראה בכל דרך אחרת בבתי הספר.
  • עובדים בתחום הפדגוגי שאינם עובדי הוראה (כמו מדריכי העשרה ותגבור, בעלי מקצועות פרה-רפואיים, או סייעות) יועסקו באופן ישיר על ידי הרשות המקומית או באמצעות תאגיד רשותי.
  • עובדי מנהל מועסקים על ידי הרשות המקומית, שמקצה לבתי הספר עובדים על פי התקנים שנקבעו על ידי משרד החינוך, ואשר מתוקצבים על ידו. 
  • נותני שירותים בתחום הפדגוגי או המנהלי המקבלים תשלום באמצעות חשבוניות מטעם בית הספר, נדרשים לקבוע מראש את מספר המפגשים בהם יוענק שירות לבית הספר. אם מדובר על יותר מ-7 מפגשים לאורך שנת הלימודים, יש לפנות לרשות המקומית לצורך עריכת חוזה התקשרות בכתב עם התניות מוסכמות על מנת שלא ליצור יחסי עובד-מעביד.

 

לסיכום: בתי הספר אינם רשאים להעסיק עובדים באופן ישיר. במסגרת הגמישות הניהולית של בתי הספר בניהול עצמי הם רשאים להעסיק כוח עזר פדגוגי או מנהלי נוסף באופן זמני, אך העסקת העובדים תתבצע באמצעות הרשות המקומית. כך נבטיח שההעסקה תתבצע על פי הוראות החוק ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל.

 

לקריאה נוספת:

משרד החינוך (2017). חוזר מנכ"ל 'מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי: עקרונות המדיניות ומודל היישום', אתר משרד החינוך, מאגר חוזרי מנכ"ל. https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=47

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים