כך נשמור על עקרונות המנהל התקין

מנהל תקין היא התנהלות של מערכת שלטונית או ציבורית לפי חוקים, תקנות ונורמות המקובלים בציבור. על מנהלי בתי הספר מוטלת האחריות לעמוד בעקרונות המנהל התקין, ולפעול על פי ערכיהם, על מנת לחזק את האמון בבית הספר.

כך נשמור על עקרונות המנהל התקין

מנהל תקין כולל עמידה בתקנות והנחיות פרוצדורליות שונות. אמנם, בבסיס ההנחיות עומדים ערכים ועקרונות עליהם יש להשתית את דרכי הניהול של בית הספר: הגינות, טוהר מידות, אחריות אישית, ענייניות, מקצועיות ושקיפות בתהליכי קבלת החלטות.


הנה מספר עקרונות מרכזיים לקיום מנהל תקין בבית הספר: 

  • הנהלת בית הספר תפעל למלא את תפקידה, ללא כל מניעים ושיקולים זרים. 
  • הנהלת בית הספר תמלא את הסמכויות והתפקידים שלה בהגינות, בשוויון ובתום לב, ללא משוא פנים, ולמען טובת ורווחת הציבור. 
  • הנהלת בית הספר תקבל החלטות מינהליות רק לאחר בחינה מספקת של העובדות הרלוונטיות.
  • הנהלת בית הספר תקבל החלטות מנהליות לאחר ששמעה עמדות שונות, ונתנה משקל ראוי לכל אחד מהשיקולים הנוגעים לעניין.
  • במקרה בו קיים חשש שאחד מגורמי ההנהלה מצוי בניגוד עניינים, תעדכן הנהלת בית הספר את הגורמים המוסמכים הרלוונטיים, כמו הנהלת המחוז או הרשות המקומית, ותפעל בהתאם להנחיותיהם.

שמירה על כללי ועקרונות המנהל התקין תגביר את האמון בהנהלת בית הספר מצד כלל הגורמים השותפים לעשייה החינוכית, בהם גם צוות המורים, ההורים וקהילת בית הספר, ותאפשר להנהלה להמשיך ולקדם את בית ספר.

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים