כל מה שרצית לדעת על סל תלמיד

סל תלמיד הוא תקציב המועבר על ידי הרשות המקומית לבתי הספר בניהול עצמי, ומאפשר את ניהולם כמשק כלכלי סגור. בדרך זו נהנים בתי הספר מגמישות פדגוגית, ארגונית וכלכלית המאפשרת להם לממש את מטרותיהם.

המודל הכלכלי של בתי הספר בניהול עצמי מתבסס על איגום מרב המשאבים הגמישים המוקצים לבתי הספר ממקורות שונים (כמו משרד החינוך והרשות המקומית), והעברתם לרשות בתי הספר.

המטרה היא להעצים את מנהלי בתי הספר ולהרחיב את העצמאות הניהולית שלהם. באמצעות השליטה על המשאבים והתקציבים יכולים מנהלי בתי הספר ליזום פעילויות חינוכיות, לקדם פרוייקטים שונים, ולתת מענה מדוייק לצרכים הייחודיים של בית הספר.

בתי הספר בניהול עצמי מנהלים את התקציב שלהם באמצעות 'סל תלמיד', אותו הם מקבלים מהרשות המקומית. תקציב סל תלמיד מגיע משני מקורות:

  • משרד החינוך, המעניק תקציב סיוע לניהול עצמי המתעדכן בכל שנה, ותוספת פדגוגית דיפרנציאלית על פי אשכול למ"ס רשותי.
  • הרשות המקומית, המעניקה תקציב תפעולי לתחומים כמו חשמל, מים, הצטיידות ועוד.

סל תלמיד מחושב למשך שנה כספית החל מראשית אוגוסט ועד לסוף חודש יולי, ומועבר לחשבונות בתי הספר בניהול עצמי בכל חודש או רבעון, בהתאם למוגדר בספר הנהלים הרשותי. הרשות המקומית נדרשת להעביר פעמיים בשנה הצהרה בדבר ההעברות הכספיות שבוצעו בפועל לבתי הספר במסגרת סל התלמיד. 

חשוב לדעת שהרשות אינה יכולה להחליט על דעת עצמה לקזז כספים מסל תלמיד עבור שירותים רשותיים, ללא הסכמת מנהלי בתי הספר. בתי הספר יכולים לבחור לצרוך שירותים המסופקים על ידי הרשות מתוך תקציבי סל תלמיד, ולשלם עבור שירותים רשותיים מחשבון הניהול העצמי.

מומלץ לבקש מהרשות המקומית פירוט של הכספים שהועברו לבית הספר על פי סעיפי התקציב שהוגדרו בסל תלמיד.

חשוב להקפיד על הפרדה בין תקציב הניהול העצמי ותקציבים אחרים המועברים לבית הספר, ולשייכם לסעיפים הרלוונטיים באינדקס התוכנה הכספית.

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים