מה גורם לבית ספר להצליח? עקרונות מרכזיים לקידום הישגי התלמידים

כל בית ספר הוא עולם ומלואו, וכל בית ספר מתמודד עם אתגרים ייחודיים משלו. עם זאת, מחקר מקיף שנערך בארצות הברית מצא שיש מספר עקרונות מרכזיים שעשויים לסייע לכלל בתי הספר להביא את התלמידים שלהם להישגים גבוהים.   

מה גורם לבית ספר להצליח? עקרונות מרכזיים לקידום הישגי התלמידים

ישנם בתי ספר שנראים במבט ראשון דומים מאוד, אבל האחד מצליח במיוחד, ומביא את התלמידים שלו להישגים מרשימים, ואילו האחר – לא. למה חלק מבתי הספר מצליחים יותר?

מחקר מקיף שנערך בארצות הברית עסק בשאלה זו. 

המחקר בחן 257 בתי ספר בקליפורניה, הנותנים מענה לאוכלוסיות מרקע חברתי-כלכלי נמוך. על בסיס שאלונים שמילאו כ-5500 מורים ו-257 מנהלים, ניתחו החוקרים את המאפיינים של בתי הספר, והשוו אותם להישגי התלמידים. 

המחקר העלה שיש מספר מאפיינים משותפים לכלל בתי הספר שהביאו את התלמידים שלהם להישגים גבוהים. 

מסתבר שיש מתכון להצלחה, ויש עקרונות מרכזיים עליהם כדאי להקפיד כדי לקדם את הישגי התלמידים:

  • הישגי התלמידים כיעד מרכזי: הצבת ציפיות גבוהות לתלמידים ומיקום הישגי התלמידים בראש סדר העדיפויות של בתי הספר.
  • תוכניות לימודים מבוססות סטנדרטים: הקפדה על תכנון ויישום בפועל של תוכניות לימודים המבוססות על יעדים פדגוגיים, וסטנדרטים ברורים ומדידים.
  • שימוש בנתוני הערכה לשיפור ההוראה: ביצוע הערכה עקבית ושיטתית של הישגי התלמידים, שיטות הלמידה ודרכי ההוראה, ושימוש בנתונים לצורך שיפור והתקדמות.
  • פיתוח אקלים מקצועי: פיתוח מקצוענות בהוראה והובלת שיתופי פעולה פדגוגיים בין אנשי הצוות. בנוסף יש להעניק סמכות להנהלה להשפיע על הרכב הצוות ועל גיוס מורים.
  • הקצאת משאבי הוראה איכותיים: הכשרה אקדמית של צוות בית הספר, והשקעה בפיתוח המקצועי של צוות ההוראה. יש לתת למורים גישה למשאבי למידה וגורמי מקצוע.
  • התנהגות נאותה של התלמידים: קביעת מדיניות ברורה ואכיפת הנהלים ביחס להתנהגות התלמידים. יצירת סביבה לימודית נעימה ומכבדת, המכילה את השונות התרבותית.
  • מעורבות הורים: קידום מעורבות הורים בתהליכי הלמידה בבית הספר בעזרת מפגשי שיח מורים-הורים, אירועים בית ספריים, ושילוב הורים בקבלת החלטות.

 

לקריאה נוספת:

מורדו, א' (2019). מס"ע להשבחת ניהול ההוראה בבתי הספר במרום. ירושלים: משרד החינוך, המנהל הפדגוגי.

Williams, T., Kirst, M., Haertel, E., et al. (2005). Similar Students, Different Results: Why Do Some Schools Do Better? A large-scale survey of California elementary schools serving low-income students. Mountain View, CA: EdSource.

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים