סליחה על השאלה: שאלות ותשובות בענייני תקציב וכספים

מי משלם על תיקון המזגנים בבית הספר? האם מותר לגבות תשלומים מההורים במזומן? ומה עושים עם תרומות של גורמים חיצוניים? במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות ביחס לניהול תקציב בית הספר. 

סליחה על השאלה: שאלות ותשובות בענייני תקציב וכספים

קיבלתי תרומה לבית הספר מגורם חיצוני, שאינו הורה. מה עושים?

יש צורך לקבל אישור של הרשות המקומית והפיקוח על קבלת התרומה, כדי לוודא שאין לתורמים אינטרס שיווקי או פוליטי. רק לאחר קבלת האישור יש לפעול על פי נהלי הרכש הכתובים בחוזר מנכ"ל, ולהכניס את הסכום לסעיף תרומות בחשבון ניהול עצמי.

 

מי אחראי על שיפוץ מתקני ספורט, הצללה או תיקון המזגנים בבית הספר?

באופן כללי, הרשות המקומית אחראית על מימון ותיקון תשתיות בבית הספר. אמנם כאשר תיקון מזגני בית הספר מופיע כחלק מרכיבי הסל (תחזוקה קלה) ורשום בספר הנהלים, אז התחזוקה באחריות בית הספר.

 

הצלחתי להתייעל בהוצאות החשמל והמים של בית הספר. מה עושים עם יתרת התקציב בסעיפים אלו?

היתרה נשארת בבית הספר, ומופנית לשימוש לצרכים פדגוגיים.

 

אלו רכיבים מופיעים בסל תלמיד, ואינם באחריות בית הספר?

סעיפים שלא תוקצבו במסגרת סל תלמיד, היבטים שונים של העסקת כוח אדם, הצטיידות לכיתות חדשות וענייני תשתיות הם באחריות הרשות המקומית. ניתן ללמוד על חלוקת הטיפול בספר הנהלים הרשותי וכן בהוראות חוזר מנכ"ל.

 

הרשות המקומית טעתה והעבירה לבית הספר תקציב גבוה מהנדרש. מה עושים?

על בית הספר להחזיר את ההפרש לרשות המקומית או שהרשות יכולה לקזז את ההפרש בהעברה הבאה.

 

האם הכספים שמעבירה הרשות המקומית לבית הספר אמורים להיות משוייכים לסעיפים מוגדרים?

כן, באחריות הרשות לשייך כל תקציב המועבר לבית הספר לסעיף מוגדר. באחריות מנהלי בתי הספר לברר ולוודא מול הרשות, מה ייעודם של הכספים שהועברו אליהם ולשייכם במדוייק באינדקס שבתוכנת הכספים.

 

האם מנהלי בתי הספר רשאים לחתום על חוזי התקשרות מול ספקים או על חוזים להשכרת מבנים?

לא. חל איסור מוחלט על מנהלי בתי הספר לחתום על חוזים מכל סוג שהוא. כל התקשרות תעשה באמצעות הרשות המקומית.

 

האם בית הספר יכול לרכוש מוצרים זולים יותר, מספקים שאינם בהסכם עם הרשות המקומית?

כן, מנהלי בתי הספר רשאים לרכוש מוצרים מספקים אחרים, כאשר מוצע להם שירות טוב או זול יותר.

 

האם בתום שנת הלימודים רשאי בית הספר להשאיר יתרה תקציבית מתקציב הניהול העצמי?

באופן עקרוני, התקציב המועבר במסגרת סל תלמיד מיועד לכלל תלמידי בית הספר באותה השנה. 

אמנם, ניתן להשאיר יתרה בתנאים הבאים:

  1. היתרה מיועדת לפרוייקט ארוך טווח ורשומה בתוכנית העבודה מקושרת המשאבים. 
  2. היתרה אינה עולה על 15% מן התקציב ומיועדת להתנהלות שוטפת בשנה העוקבת.

 

האם בית הספר יכול לשלם לספקים מתוך חשבון ניהול עצמי ללא חשבונית ותחת הצהרה? 

לא. בית הספר נדרש לשלם רק תחת אסמכתא תקינה, שהיא חשבונית מס מקור או קבלה. בנוסף, על בית הספר לעבוד רק עם ספקים הפטורים מניכוי מס.

 

האם מותר לגבות מההורים כספים במזומן? 

כן, בתנאים הבאים: 

  1. יש להפקיד את הכספים בבנק באופן מיידי, בחשבון הורים. 
  2. יש לבצע רישום של הקבלה באופן מיידי במערכת הכספים.

 

האם מותר לממן בעזרת כספי ניהול עצמי גירעון של חשבון הורים או תקציבים המשוייכים לחשבון הורים, כמו ביטוח תאונות אישיות או טיולים?

לא, אסור להעביר כספים מחשבון לחשבון, ולממן גירעונות של חשבון הורים או תקציבים שבאחריות ההורים מכספי ניהול עצמי.

במקביל, לרשות המקומית אסור לקזז מתקציבי ניהול עצמי אם לא הועברו אליה תקציבי הורים. 

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים