עשרת הדיברות של מנהלי בתי הספר בניהול עצמי

ניהול עצמי אפקטיבי של משאבי בית הספר הוא משימה מורכבת, הדורשת תשומת לב לנהלים ופרטים רבים. כדי להצליח בכך, יש להקפיד על מספר עקרונות מפתח.

אלו עשרת הדיברות למנהלי בתי הספר בניהול עצמי, לניהול מיטבי של משאבי בית הספר: 

עשה אל תעשה
  1. יש להכיר לעומק את חוזר מנכ"ל בנושא ההתנהלות הכספית של בתי הספר. 
  2. יש להכיר את ספר הנהלים הרשותי ונהלי הרכש, ואת סל תלמיד על סעיפיו השונים. 
  3. יש לקבל דו"ח חודשי מהמנהלנית לגבי הכנסות והוצאות.
  4. יש לדווח למאגר מידע כספי ארבע פעמים בשנה.
  5. יש לדרוש שיפוי עבור בית הספר של הקיץ או החגים, ועבור השאלת ספרים.
  1. אין לחרוג מתוכנית העבודה ללא התייעצות ואישור מהפיקוח.
  2. אין להשאיר יתרות תקציביות, מעל ל-15%, לשנת תקציב חדשה, אלא באישור הפיקוח והממונה על ניהול עצמי במחוז. 
  3. אין להעסיק חברת ניקיון או כוח עזר פדגוגי, אלא באמצעות הרשות בלבד.
  4. אין לחתום על הסכמים מול ספקים, כולל לצורך השכרת מבני בית הספר, אלא באמצעות הרשות בלבד.
  5. אין להעביר כספים מחשבון כללי לחשבון הורים ולהפך.

 

עשרת הדיברות של מנהלי בתי הספר בניהול עצמי

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים