צב"מ וועדה מלווה – איך מאחדים ביניהם באופן מוצלח?

צב"מ וועדה מלווה הם שני כלים חשובים בניהול בית הספר. לפעמים, נדרשים מנהלי בתי הספר לאחד ביניהם ולקיים פגישות משותפות של שני המנגנונים.

צב"מ וועדה מלווה - איך מאחדים ביניהם באופן מוצלח?

ראשית, יש לעמוד על ההבדלים ביניהם: 

צב"מ

מה זה צב"מ? צב"מ – צוות רב מקצועי, בו שותפים גורמים שונים, שמתכנס כדי לקדם יחד תהליכי שינוי בבית הספר.

מי משתתף בצב"מ? בצב"מ משתתפים מנהלי בתי הספר, מפקחים כוללים, נציגי תכנית Restart וצוות מוביל ושותף לתוכנית. מנהלי בתי הספר יכולים לצרף גורמים נוספים, בהתאם לצורך וליעדי תוכנית העבודה, למשל: מדריכים דיסציפלינאריים, מדריכי אח"מ, שח"ר, הכלה והשתלבות או נציגי רשות מקומית.

מה מטרת הצב"מ? הצב"מ מאפשר לגייס גורמים מגוונים לחשיבה והתבוננות משותפת, וליצור שפה משותפת ביחס לנושאים אותם רוצים לקדם. ההשקפה ההוליסטית מעשירה את דרכי החשיבה, ושיתוף הפעולה בין הגורמים בצב"מ מאפשר לבנות תכניות פעולה אפקטיביות ולהוביל תהליכי שינוי בבית הספר.    

מתי מתכנס הצב"מ? הצב"מ מקיים מפגש אחד בתחילת השנה, ועוד 2-3 מפגשים בהמשך השנה.

 

ועדה מלווה

מהי ועדה מלווה? פורום מייעץ, מלווה ותומך להנהלת בתי הספר היסודיים בניהול עצמי, בגיבוש וביישום המדיניות הפדגוגית, הניהולית והכלכלית של בית הספר. 

מי משתתף בוועדה? בוועדה משתתפים מנהלי בתי הספר, חברי צוות, מפקחים, נציגי רשויות, גורמי חוץ רלוונטיים ונציגות הורים.

מה מטרת הוועדה? הוועדה משמשת מסגרת לדיון ואישור תכנית עבודה מקושרת משאבים, ולחשיבה משותפת על סוגיות ואתגרים שעולים מהשטח. הוועדה מאזנת בין האוטונומיה של בתי הספר בהגדרת יעדים והקצאת משאבים, ובין המחוייבות שלהם לתת דין וחשבון. היא מאפשרת לדרגים הממונים לממש את האחריות שלהם על בתי הספר, לאחר ביזור הסמכויות במסגרת הניהול העצמי.

מתי מתכנסת הוועדה? הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה: לפני פתיחת שנת הלימודים, לצורך דיון ואישור תכנית העבודה מקושרת המשאבים של בית הספר, ובאמצע שנת הלימודים לצורך בחינת ביצוע התכנית, הערכה והפקת לקחים לקראת גיבוש תכנית עבודה לשנת הלימודים הבאה.

 

איך מאחדים בין צב"מ וועדה מלווה בצורה נכונה?

במציאות האינטנסיבית בה כולנו פועלים, לעיתים מחליטים מנהלים ומפקחים לאחד את הוועדה המלווה והצב"מ, ולבצע את הפגישות של שני המנגנונים ביחד.

כדאי לדעת שזו לא בחירה אידיאלית, בגלל ההבדלים העקרוניים ביניהם:

  • הצב"מ נועד לקיים חשיבה על תהליכי השינוי וללבן סוגיות איתן מתמודד בית הספר, במסגרת אינטימית אותה מעצבים המנהלים, ואילו הוועדה המלווה היא מסגרת רחבה יותר בה משתתפים גם גורמי רשות ונציגות הורים.
  • הוועדה המלווה איננה רק פורום מלווה ומייעץ, אלא יש לה גם תפקיד של פיקוח ובקרה על יישום המדיניות, וניצול משאבי בית ספר.

עם זאת, כאשר מחליטים בכל זאת לאחד בין הצב"מ לוועדה המלווה, הנה מספר כללים עליהם כדאי להקפיד, כדי לקיים פגישה מוצלחת:

קחו שליטה: מנהלי בתי הספר הם אלו שמובילים את הדיונים בוועדה ובצב"מ, ולא כל גורם אחר שעשוי להיות נוכח. על המנהלים מוטלת האחריות הניהולית והם אלה שצריכים להוביל את הפגישות. 

תנו מקום לכל מנגנון: זכרו את היעוד של כל אחד מהמנגנונים והגדירו זמן מובחן לכל אחד מההיבטים של הפגישה: דיון על אתגרים והתמודדויות של בית הספר, ושיח על תכנית העבודה וניצול המשאבים של בית הספר.

אל תוותרו על העמקה: למרות העומס של פגישה מסוג כזה, בחרו שני אתגרים או סוגיות בהם תעמיקו את השיח ותנהלו דיון נרחב עם כלל הגורמים הנוכחים.

שתפו את הצוות: שימו לב שאתם משתפים את צוות בית הספר בחשיבה, תכנון והצגת הנושאים בפגישה. כך תעצימו אותם ותגבירו את המחוייבות שלהם ליישום המסקנות שיעלו בה. 

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים