איך לאפשר להביא לצמצום פערים בין המגדרים?

לפערים מגדריים השפעה ארוכת טווח, והם עשויים להשפיע על התחומים שלומדות בנות באוניברסיטה, ועל רמת ההשתכרות שלהן בעתיד. תוכניות התערבות המקדמות הצטיינות לימודית והוראה איכותית מעודדות את כלל התלמידים להצטיין בלימודים ובכך מסייעות בצמצום הפערים המגדריים.

איך לאפשר להביא לצמצום פערים בין המגדרים?

אחד האתגרים של מערכת החינוך הוא הצורך לצמצם פערים, ולתת לכלל התלמידים נקודת פתיחה שוויונית ככל האפשר, עם כניסתם לחיים הבוגרים. בין הפערים אותם יש לצמצם הוא הפער בין המגדרים.

אחת ההתמודדויות בהקשר הזה, היא הניסיון להגדיל את מספר הבנות הלומדות מתימטיקה ומדעים באופן מוגבר. מיעוט הבנות בתחומים אלו משפיע על מספר הבנות שלומדות נושאים אלו באוניברסיטה, ובגלל שרמת ההכנסה בתחומים אלו גבוהה באופן יחסי, התוצאה היא נחיתות בשוק העבודה וברמת ההשתכרות של נשים.

כדאי לדעת שכיום המגמה מתחילה להשתנות ויש עלייה בהשתתפות בנות בלמידה מוגברת של מתימטיקה ומדעים. המחקר גם מראה שבאופן כללי יש לתלמידות יתרונות בתחומי למידה שונים, שיעורי הנשירה שלהן נמוכים יותר וההישגים שלהן במקצועות רבים, כולל מתימטיקה ומדעים, גבוהים יותר.

בנוסף, מחקרים שנערכו בארץ ובעולם הראו שבקרב אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, יש אחוז גבוה יותר של בנות שבוחרות בלימודי מתימטיקה ומדעים. אחד ההסברים שהוצעו לתופעה זו הוא שאצל אוכלוסיות אלו הלמידה נתפסת כאמצעי לפיתוח קריירה עתידית, ולא ככלי להגשמה עצמית, ולכן תלמידים ותלמידות יעדיפו מקצועות בעלי ערך גבוה יותר בשוק העבודה.

צמצום פערים מגדריים מתרחש גם באמצעות עידוד כלל התלמידים להצטיינות בתחומי הלימוד המתאימים להם, ללא קשר למגדר שלהם. תכניות התערבות שמקדמות למידה והוראה איכותית, יוצרות הזדמנות שווה להצלחה לכל התלמידים, ובכך מסייעות בצמצום הפערים המגדריים. 

 

מקורות:

איילון א' ואחרים (2019). אי שיוויון בחינוך: ממחקר למדיניות. ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

אבגר, ע' (2017). מדיניות לקידום שוויון מגדרי במערכת החינוך – סקירה משווה. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים