7 עקרונות להוראה איכותית

כדי להיות מורים טובים צריך ללמוד ולהתמקצע בתחום. ספר מחקרי מקיף אסף 7 עקרונות מרכזיים אותם כדאי לאמץ כדי להביא את התלמידים ללמידה אפקטיבית יותר, ולהוביל תהליכי הוראה איכותיים בכיתה.

7 עקרונות להוראה איכותית

מרכז העשייה בבית הספר הם תהליכי ההוראה והלמידה המתרחשים בו, ובהם תלויה הצלחתו של בית הספר בקידום הישגי התלמידים. על מנת להתפתח בתחום זה, יש צורך להרחיב את ארגז הכלים של צוותי ההוראה ולסייע להם להפוך את ההוראה לאיכותית יותר.

הספר How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching, מציג 7 עקרונות מרכזיים לשיפור איכות ההוראה, אותם סיכם והסביר יורם הרפז במאמר שפרסם.

עקרונות אלו יכולים לשמש מצפן לתכנון תהליכי הלמידה בבית הספר, וההכשרה המקצועית של צוות ההוראה. כדאי לבחון באיזו מידה עקרונות אלו באים לידי ביטוי בבית הספר, ולתת למורים כלים לשימוש נכון בעקרונות אלו.

 

  1. חיבור לידע קודם: למידה של ידע חדש מושפעת מהידע קודם שלנו. לכן כדאי לחבר את החומר הנלמד לידע שקיים אצל התלמידים: להשתמש בדוגמאות מעולמם התרבותי, ליצור זיקה לשיעורים הקודמים, ולעשות תרגולים לריענון והיזכרות בתוכן שנלמד בעבר.
  2. ארגון הידע: האופן שבו אנחנו מארגנים את הידע משפיע על איכות הלמידה והזכירה שלו, ולכן יש לסייע לתלמידים ליצור רשתות ומבנים מסודרים של הידע שהם לומדים. אפשר להציג לתלמידים את מבנה השיעור ולארגן את הידע הנלמד בטבלאות ותרשימים, או לבקש מהתלמידים לעשות זאת בעצמם. אפשר גם לעשות שימוש במפות חשיבה. 
  3. חיזוק המוטיבציה: מוטיבציה היא גורם קריטי להצלחת תהליכי למידה. רמת המוטיבציה תלויה בערך שהתלמידים מוצאים במטרות הלמידה ובאמונה שלהם ביכולת להשיג אותן. לכן כדאי לחבר את הלמידה לתחומי העניין של התלמידים, לעסוק בשאלות מהותיות, של החיים עצמם, ולהדגיש את הרלוונטיות של התכנים והמיומנויות הנלמדות להתפתחות האישית והמקצועית של התלמידים. 
  4. שליטה בידע ומיומנויות: שליטה היא השגת רמה גבוהה של כשירות בתחום מסויים. כל משימה שנטיל על התלמידים מתבססת על ידע מוקדם ומיומנויות למידה שהתלמידים נדרשים לשלוט בהם כדי לבצע את המשימה. לכן חשוב לפרק משימות מורכבות למיומנויות והידע הנדרשים כדי לבצע אותן, ולהקנות אותם לתלמידים. יש לאתר את נקודת הקושי והחולשה, ולתרגל אותם עד להשגת שליטה, ולעזור לתלמידים להשתמש במיומנויות והידע שרכשו במשימות השונות שמוטלות עליהן.  
  5. תרגול ומשוב: תרגול של ידע ומיומנויות הכרחי ללמידה, אך הוא חייב להיות מלווה במתן משוב על הביצוע. תרגול טוב מציב לתלמידים אתגר תובעני, אך כזה שניתן לביצוע. חשוב להגדיר לתלמידים יעדים ברורים לתרגול, ולהקדיש לו זמן משמעותי. משוב אפקטיבי הוא כזה שמראה לתלמידים היכן הם נמצאים ביחס ליעדים שלהם, ומה עליהם לעשות כדי להשיג אותם. חשוב לתת את המשוב בתזמון נכון, למשל כאשר נראה שהתלמידים אינם יכולים לתקן בעצמם את הטעויות שלהם.
  6. פיתוח האקלים הכיתתי: הצלחת תהליכי למידה תלוייה במידה רבה באקלים הרגשי והחברתי שמתפתח בכיתה. לכן חשוב לפתח אקלים שתומך בלמידה, כזה שמאפשר לטעות, להכיל עמדות מורכבות ושונות, או להשאר בחוסר הבנה ואי וודאות. צריך ליצור אווירה של פתיחות וידידות בין התלמידים, להקדיש זמן ומאמצים לפיתוח האווירה החברתית בכיתה, ולהוות דוגמה להתנהגות מכילה ומכבדת. 
  7. טיפוח לומדים עצמאיים: יש לסייע לתלמידים לפתח מיומנויות של למידה עצמאית: היכולת להבין את דרישות המטלה, להעריך את הידע והמיומנויות שלהם, לתכנן את אופן ביצוע המטלה, לעקוב אחרי ההתקדמות בביצוע, ולשנות את אסטרטגיות הלמידה בהתאם לצורך. יש לתרגל את התלמידים בכל אחת מהמיומנויות האלו, למשל לבקש מהם להציג את התכנון שלהם לביצוע המטלה, ולתת להם משוב על כך, או לתת להם שאלונים שיבחנו את מיומנויות הלמידה בהן השתמשו, ואת מידת האפקטיביות שלהן.

 

לקריאה נוספת:

הרפז, י' (2015). 7 עקרונות להוראה מקצועית. הד החינוך, פברואר 2015, עמ' 2-52.
https://yoramharpaz.com/books/seven_principles.pdf

שתפו את המאמר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
נגישות
0
0
המענים שלך
לא נמצאו רשימת מענים